Strona główna

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona powstała w ramach wsparcia koszalińskich podmiotów ekonomii społecznej, udzielanego w projekcie "Koszaliński Inkubator Ekonomii Społecznej" współfinansowanego ze środków Unii europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegółowe informacje o projekcie Fundacja Nauka dla Środowiska i KARR A.A. oraz jego realizatorach znajdują się na stronie internetowej: www.inkubatorkoszalin.pl

Strona główna Aktualności Stowarzyszenie Spółdzielnia Socjalna  Mieszkanie chronione Projekty Konkurs - "Moje życie" II Koszalińskie Forum Psychiatrii Środowiskowej Galeria Twórczość Podziękowania Kontakt

tekst1

Stowarzyszenie „Przystań” ma za zadanie pomagać osobom niepełnosprawnym (w tym chorym i zaburzonym psychicznie), ich rodzinom i otoczeniu w integracji ze środowiskiem. Informujemy ludzi czym są choroby psychiczne.

Uświadamiamy, że wśród nas są osoby chore psychicznie, ale także i ich rodziny, znajomi, przyjaciele, że choroba może dopaść każdego bez względu na wiek, wykształcenie, pozycję.

Pomagamy trafić do specjalistów, wymieniamy się doświadczeniami, tworzymy grupy wsparcia, integrujemy osoby chore i zdrowe. Zapraszamy do swego grona tych, którzy chcą poświęcić swój czas i pomóc chorym

tekst1